Martinova výstava 1. 2010

Martinovi Gruntovi proběhla autorská výstava velkoformátových podvodních fotografií. Níže naleznete plakát a pár slov autora. Výstava se dočká opakování, proto zájemci sledujte web nebo kontaktujte autora na M a r t i n . G r u n t (at) s e z n a m . c z (bez mezer). Výstavu "Tajemství lomů a jezer " je možné i objednat do Vašich prostor (cca 25 fotografií 60x40 cm), v případě zájmu se opět obraťte na autora.

související

Martinova výstava 2009

Autorská výstava Martina Grunta s názvem "Tajemství lomů a jezer"

související

Martin na stránkách časopisu

MOJE ZEMĚ 1/2009, strana 44-47, článek o Martinovi a focení pod vodou

Wildschutu

Jak to dělaj, že ji maj tak čistou.