Karlštejnská technika na Sardinii

2.-10.10.2014 se Petr účastnil jeskyňářské výpravy na Sardinii. S sebou vedle speleoalpinistické a potápěčské výbavy vezl rovněž tkaninové potrubí a ventilátorovou sestavu, pořízenou původně na větrání karlštejnské studny, viz předchozí články ( 1 a 2). Větrací systém byl určen pro zajištění dýchatelného prostředí v jeskyni Buco, kterou se slovenská část výpravy pokoušela prokopat do zadních partií jeskyně Bue Marino. Jeskyně Buco je v současnosti cca 25m hluboká vertikální plazivka, která své současné hloubky nabyla odtěžením sedimentu v puklině. Původní hloubka byla cca 3m, čest práci italských kolegů. Již první slanění ukázalo, že bez větrání to nepůjde, neboť první kanárek i po krátkém pobytu na dně popisoval jasné příznaky hyperkapnie (otrava CO2).

Kde se berou nedýchatelné plyny v jeskyních, studnách a důlních dílech? Níže je uveden velmi stručný přehled nejčastějších plynů:

Kyslík - O2

U kyslíku se mimo potápění vždy jedná o jeho nedostatek, kyslík je zpravidla spotřebován aerobními procesy nebo spalováním, případně je vytlačen jinými plyny těžšími než vzduch.

Oxid Uhelnatý – CO

CO je lehčí než vzduch a pochází zejména ze spalovacích procesů. K otravám dochází při špatném větrání prostoru, ve kterém je provozováno spalovací zařízení. CO je jedovatý, váže se na hemoglobin a blokuje tedy přenos kyslíku krví.

Oxid uhličitý - CO2

CO2 je těžší než vzduch, proto se může hromadit na dně vertikálních prostorů apod.(psí jeskyně). CO2 vzniká během metabolických procesů (dlouhodobá práce v malých nevětraných prostorech), uvolňováním z minerálních vod (nad hladinou např. Hranické propasti), nebo vzniká během kompostování (tvoří 25-55% bioplynu). CO2 je rovněž zplodinou hoření!

Metan – CH4

Metan je lehčí než vzduch, ve směsi s kyslíkem výbušný (od 4,4-15% vol.). Metan je také nazýván jako důlní plyn, typicky se vyskytuje v uhelných dolech, rovněž se uvolňuje při těžbě zemního plynu. Metan vzniká rovněž při rozkladu organických látek (je hlavní součástí bioplynu 40-75%).

Sirovodík - H2S

Sirovodík je těžší než vzduch a je charakteristický svým typickým zápachem po zkažených vejcích. Vzniká rozkladem organického materiálu (bez přítomnosti kyslíku-anaerobní rozklad). Sirovodík je jedovatý a způsobuje paralýzu dýchacího centra.

CO a metan jsou lehčí než vzduch, proto mají tendenci z vertikálních prostor přirozeně odvětrávat, pokud ovšem není vzduch v „propasti“ výrazně studenější než vzduch venku. Potom termická stratifikace může odvětrání zabránit.

Petr

související

hrad Karlštejn 2013

Klub Pragoaquanaut ve spolupráci s klubem Speleoaqunaut podnikl 4.11.2012 průzkumný sestup do hradní studny na Karleštejně. V roce 2013 se klub na hrad vrátil na doměření a přípravu výstavy.

související

hrad Karlštejn 2012

Klub Pragoaquanaut ve spolupráci s klubem Speleoaqunaut podnikl 4.11.2012 průzkumný sestup do hradní studny na Karleštejně.

Test křídla PEANUT 21 Asymmetric

Otestovali jsme křídlo Tecline Peanut 21 Asymmetric, které na první pohled zaujme svým neobvyklým tvarem. Jak se s ním potápí, zjistíte v naší reportáži.